Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Σε 50 μέρες οι επαγγελματικές άδειες!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος, οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες, μετά από νομοθετική πρωτοβουλία, προερχόμενη από το υπουργείο εσωτερικών, να εκδίδουν όλες τις άδειες άσκησης επαγγέλματος εντός 50 ημερών από την αίτηση. Σε περίπτωση που δε συμμορφώνεται η διοίκηση με την παραπάνω προθεσμία η άδεια θα θεωρείται μετά τις πενήντα μέρες εκδοθείσα.

Η παραπάνω πρωτοβουλία είναι ένα θετικό βήμα και είναι ένα από τα τελείως απλά πράγματα που μπορούν να γίνουν από το ελληνικό κράτος, ώστε να παταχθεί η διαφθορά και η γραφειοκρατία, αλλά και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιοριστεί η παραπάνω πρωτοβουλία μόνο στις άδειες επαγγελμάτων. Θα κάναμε τεράστια χάρη και στην ελληνική οικονομία, αλλά και στον Έλληνας πολίτη, αν τον ίδιο κανόνα εφαρμόζαμε για οποιαδήποτε άδεια ή διοικητική πράξη υπάρχει ως προϋπόθεση για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει ένας φορέας μέσα στο πλαίσιο των ΚΕΠ που να αναλαμβάνει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, ώστε να εκδοθούν συνολικά όλες εκείνες οι άδειες που απαιτούνται για την άσκηση κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση που παρέλθει μία συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να θεωρείται ότι ο διοικούμενος δικαιούται να αρχίσει τη δραστηριότητα για την οποία ζήτησε άδεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύεται να κάνει οτιδήποτε παράνομο (κάτι δηλαδή για το οποίο δε θα του παρεχόταν άδεια).

Θα ήταν μία τεράστια ανάσα για την ελληνική οικονομία η υιοθέτηση αυτού του μέτρου καθώς επίσης θα μας βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό μία πιο έντονη προσπάθεια στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού της διοίκησης με τέτοιες απλές και γρήγορες λύσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου