Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης - 3

Στην αρχή είχα σκεφτεί η παρούσα ανάρτηση να είναι και η τελευταία μου σε σχέση με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ). Προτίμησα όμως να το επισπεύσω, επειδή φοβάμαι μήπως η εξελίξεις με προλάβουν...

Στο τέλος του ΠΣΑ υπάρχουν κάποια παραρτήματα. Στο τελευταίο από αυτά τα παραρτήματα, που τιτλοφορείται "Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων", σε έναν πολυσέλιδο πίνακα αναφέρονται οι μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και ο χρόνος πραγματοποίησης της καθεμίας.
Είπα, λοιπόν, χωρίς κανένα δικό μου σχόλιο να ενημερώσω το κοινό μου μόνο για τις μεταρρυθμίσεις που -σύμφωνα με το ΠΣΑ- θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 2010.

 1. Νομοθεσία για την ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
 2. Εισαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων κατά τη σύνταξη και την υποβολή των δημοσιονομικών στατιστικών.
 3. Υιοθέτηση υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων από κάθε υπουργείο, σε μηνιαία βάση.
 4. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
 5. Δημιουργία μόνιμων διμερών διυπουργικών ομάδων εργασίας που θα αποτελούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των άλλων Υπουργείων.
 6. Βελτίωση της διαφάνειας στις μισθολογικές δαπάνες, μέσω της ενιαίας Αρχής πληρωμών (μόνο η πρώτη φάση θα γίνει το πρώτο τρίμηνο, ενώ το δεύτερο θα γίνει η δεύτερη φάση).
 7. Χρησιμοποίηση εξωτερικών ελεγκτών σε φορείς του δημόσιου τομέα για την υποστήριξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 8. Καθιέρωση τριετών προϋπολογισμών για κάθε Υπουργείο με ενσωμάτωση περικοπών δαπανών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού.
 9. Προτάσεις για τη συγχώνευση ή/και κατάργηση οργανισμών του δημοσίου τομέα.
 10. Σημαντική μείωση του αριθμού επιτροπών επί πληρωμή του δημοσίου τομέα.
 11. Δημιουργία αποθεματικού με τη θεσμοθέτηση ενός ανώτατου ορίου 90% στη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
 12. Υιοθέτηση ενιαίας προοδευτικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα.
 13. Εισαγωγή κινήτρων για την έκδοση αποδείξεων.
 14. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης και των περισσότερων φοροαπαλλαγών.
 15. Φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών στην κλίμακα των φυσικών προσώπων και παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για επανεπένδυση των κερδών.
 16. Επαναφορά του προοδευτικού φόρου επί της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, των κληρονομιών και των γονικών παροχών.
 17. Νέοι κανόνες στις ενδοομιλικές συναλλαγές (thin capitalization) και μέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής λογοδοσίας των υπεράκτιων (off-shore) εταιρειών και των ιδιοκτητών τους.
 18. Αποτελεσματική εφαρμογή φόρου στα κέρδη κεφαλαίου από τις βραχυπρόθεσμες και χρηματιστηριακές συναλλαγές.
 19. Σχεδιασμός και υποβολή νομοθετικών πρωτοβουλιών για την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 20. Υπηρεσία για την εποπτεία της αγοράς στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Ν. 728/2008) για την εφαρμογή νέων κανόνων ελέγχου σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης (2008).
 21. Αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών και των εμπορικών χρεών.
 22. Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών του ΕΣΠΑ με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων.
 23. Νέος νόμος για την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης.
 24. Αναστολή προσλήψεων για το 2010, με εξαίρεση τις αναγκαίες προσλήψεις για την κάλυψη κρίσιμων κενών θέσεων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας.
 25. Μείωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως το 1/3 στους περισσότερες τομείς της κυβέρνησης.
 26. Όλες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.
 27. Δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων της κυβέρνησης που αφορούν δαπάνες.
 28. Νομοθετική πρωτοβουλία για τη μετανάστευση.
 29. Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο δημόσιο, σε συνέχεια καταδικαστικής απόφασης ΔΕΚ.

Και άντε λέω να σας πω και μία από τις μεταρρυθμίσεις που θα γίνει το δεύτερο τρίμηνο του 2010:
Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων...

1 σχόλιο:

 1. Είναι προφανές ότι δεν έχουν γίνει όλα και επίσης δεν έχουν γίνει τα περισσότερα από τα σημαντικά. Παρ'όλα εντυπωσιάζομαι από το πόσα πολλά έχουν γίνει.
  Ελπίζω όμως να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η δυναμική και κυρίως να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα και να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή