Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Τα προνόμια και οι παραμορφώσεις

Το πρόβλημα στη λειτουργία της ελληνική οικονομίας και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας συνίσταται στο μεγαλύτερο βαθμό στην ύπαρξη παντός είδους προνόμια και παραμορφώσεων στη λειτουργία διάφορων θεσμών και στην ενάσκσηση διάφορων δραστηριοτήτων.
Σχεδόν κάθε κοινωνική ομάδα στην Ελλάδα διαθέτει προνόμια, άλλη λιγότερα άλλη περισσότερα. Το κάθε προνόμιο ασφαλώς λειτουργεί περισσότερο ευεργετικά προς τον κάθε προνομιούχο από ό,τι βλάπτει τον κάθε πολίτη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλα μαζί τα προνόμια αυτά λειτουργούν αθροιστικά τελείως αρνητικά για όλους του πολίτες και όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όλα αυτά είναι που κρατάνε την Ελλάδα σε αυτή τη μιζέρια και τη στασιμότητα.

Παρ΄όλα αυτά ο λόγος που κατα κανόνα δεν καταργούνται και που δεν επιβάλλεται μία εύρυθμη κατάσταση είναι επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ γενικού και ειδικού συμφέροντος. Οι πολίτες δηλαδή που έχουν γενικό συμφέρον για παράδειγμα στην κατάργηση των προνομίων κάποιας συντεχνιακής ομάδας αγωνίζονται και ενδιαφέρονται λιγότερο από ό,τι θα αγωνισθούν και θα ενδιαφερθούν τα μέλη της ίδιας της συντεχνιακής ομάδας. Αυτό θα συμβεί επειδή οι τελευταίοι έχουν ειδικό συμφέρον να κρατήσουν το προνόμιό τους και τελικά παρόλο που ο αριθμός τους θα είναι πολυ μικρότερος θα επικρατήσουν. Αυτό λοιπόν γίνεται παντού και η κοινωνία παραμένει στάσιμη εκεί που βρίσκεται...

Θα προσπαθήσω λοιπόν να ασχοληθώ στις επόμενες αναρτήσεις μου με τα προνόμια της κάθε κοινωνικής τάξης και να τα παρουσιάσω, όσα μπορέσω να βρω...

2 σχόλια: