Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

Προέχει η εφαρμογή του νόμου και στην παιδεία

Αφενός ακούγεται συχνά σε σχέση με το πανεπιστημιακό άσυλο ότι δε φταίει το ίδιο για τις καταστροφές και για τις δυσάρεστες καταστάσεις που προξενούνται άλλα φταίει η μη εφαρμογή του νόμου που το προβλέπει. Πρόσφατα μάλιστα ακούστηκε ότι πρέπει να αναλάβουν και οι πρυτάνεις προσωπική ευθύνη για τις ζημιές στο πανεπιστήμιο κατ’ εφαρμογήν του νόμου. Εκτός όμως από τις διατάξεις για το άσυλο δεν πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά ο νόμος στο σύνολό του;
Αφετέρου ο νόμος πλαίσιο παρουσιάζεται ως ένα βασικό μέτωπο του φοιτητικού κινήματος, το οποίο επιδιώκει σθεναρά ακόμα την κατάργησή του, ώστε να μην ισχύσουν οι σύμφωνα με το ίδιο τόσο βλαβερές διατάξεις του. Προτού όμως αγωνισθεί κάποιος για την κατάργηση ενός νόμου που είναι πλέον σχεδόν αδύνατον να καταργηθεί δεν είναι προτιμότερο να υποστηρίξει τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν και παραμένουν ανεφάρμοστα; Ε τί στο καλό ένας τέτοιος αγώνας σίγουρα θα έφερνε πιο εύκολα αποτελέσματα… Ίσως βέβαια να μην αγωνιζόμαστε για κάτι τέτοιο γιατί μπορεί... να δικαιωθούμε και μετά τι θα κάνουμε…;

Για να δούμε, λοιπόν:
Πρώτον: Πώς θα σας φαινόταν σε κάθε Τμήμα να προβλεπόταν η λειτουργία υπηρεσίας πρώτον για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεύτερον για την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία και όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τρίτον για την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών;
(προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στον περιβόητο νόμο πλαίσιο)
Δεύτερον: Πώς θα σας φαινόταν κάθε διδάσκων να διανέμει κατά την πρώτη βδομάδα των μαθημάτων αναλυτικό διάγραμμα μελέτης το οποίο να περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης, σχετική βιβλιογραφία και γενικά άλλη τεκμηρίωση και πληροφόρηση;
(προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 στον περιβόητο νόμο πλαίσιο)
Τρίτον: Πώς θα σας φαινόταν το ένα δέκατο κάθε διανεμόμενου συγγράματος να παραχωρείται από το κράτος στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου;
(προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 στον περιβόητο νόμο πλαίσιο)
Τέταρτον: Πώς θα σας φαινόταν ο διαδικυακός τόπος του πανεπιστημίου να περιείχε πληροφόρηση σχετική με τα διοικητικά όργανα του πανεπιστημίου και τις αποφάσεις τους, να περιείχε πληροφόρηση σχετική με την υλικοτεχνική υποδομή(!),να περιείχε πληροφόρηση σχετική με τους οικονομικούς πόρους(!) ΚΑΙ τη διαχείρισή τους(!), να περιείχε τα βιογραφικά και το επισημονικό έργο των διαδασκόντων και ακομα να τηρείται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στην ελληνική και στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα.
(ναι αυτά, αλλά και όχι μόνο είναι υποχρεωμένοι να διαθετουν οι διαδικτυακοί τόποι των σχολών στις οποίες φοιτούμε και προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2)

Γιατί δεν αγωνιζόμαστε για αυτα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου